Start

Kravpaket griskött Nationella livsmedelsstrategin

En livsmedelsstrategi för Sverige anger att: Den offentliga upphandlingen av livsmedel och måltidstjänster bör användas för att bättre styra mot och motsvara samhällets ambitioner och lagar inom djurskydd och miljö.1 Ett sätt för upphandlande organisationer att arbeta mot detta mål är genom att ställa krav i sin upphandling av livsmedel.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Kravpaket griskött Nationella livsmedelsstrategin
Ladda nerBeskrivning
Lösgående grisarBasnivåTeknisk specifikation
Förbud mot svanskupering - grisköttBasnivåTeknisk specifikation
Tuggbart och manipulerbart strömedel - grisköttBasnivåTeknisk specifikation
Operativa ingrepp med bedövning - grisköttBasnivåTeknisk specifikation
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikation
Transport av djur till slaktBasnivåTeknisk specifikation
Bedövning vid slakt - köttBasnivåTeknisk specifikation
Utfodring vid uppstallning före slaktAvancerad nivåTeknisk specifikation
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikation