Start

Operativa ingrepp med bedövning - kött och mjölk från lamm, får och get

Kastrering av bagglamm kan göras bland annat för att förhindra tjuvbetäckningar när lammen blivit könsmogna. Getter kan avhornas exempelvis för att förhindra att de skadar varandra. Utan bedövning orsakar sådana operativa ingrepp både smärta och stress hos djuren, oavsett ålder. Upphandlande organisationer kan genom att ställa krav på bedövning bidra till att operativa ingrepp genomförs med mindre smärta och stress för djuren.

KravID

10442:1

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Kött och mjölkprodukter ska komma från djur som varit bedövade vid samtliga operativa ingrepp, exempelvis vid kastrering och avhorning.  Avhorning med kemisk pasta eller kastrering med gummiring får inte förekomma.