Start

Kravpaket lamm-och fårkött Nationella livsmedelsstrategin

En livsmedelsstrategi för Sverige anger att: Den offentliga upphandlingen av livsmedel och måltidstjänster bör användas för att bättre styra mot och motsvara samhällets ambitioner och lagar inom djurskydd och miljö.1 Ett sätt för upphandlande organisationer att arbeta mot detta mål är genom att ställa krav i sin upphandling av livsmedel.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Kravpaket lamm-och fårkött Nationella livsmedelsstrategin
Ladda nerBeskrivning
Operativa ingrepp med bedövning - kött och mjölk från lamm, får och getBasnivåTeknisk specifikation
Betesdrift och utevistelse - kött och mjölk från lamm, får och getBasnivåTeknisk specifikation
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikation
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Transport av djur till slaktBasnivåTeknisk specifikation
Bedövning vid slakt - köttBasnivåTeknisk specifikation
Utfodring vid uppstallning före slaktAvancerad nivåTeknisk specifikation