Start

Foder utan GMO-innehåll

Nivå: Spjutspetsnivå

EU har ett restriktivt regelverk för att godkänna odling av GMO-grödor. Det är emellertid vanligt inom Europa att använda foder som innehåller GMO, framförallt soja, och odlingen av detta foder sker många gånger utanför EU1. För soja är 78% av arealen som odlas globalt genmodifierade grödor2. Upphandlande myndigheter som vill bidra till att begränsa användandet av GMO inom jordbruket kan ställa krav på att djur ska ha givits foder som inte innehåller GMO. 

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10422:2
Grupp:
Kravpaket lamm-och fårkött Nationella livsmedelsstrategin
Engelska:
Finns inte på engelska