Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Foder utan GMO-innehåll

Krav ID
10422:3
Kriterienivå
Spjutspetsnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Animaliska livsmedel ska komma från djur som under uppfödningstiden inte 
ätit foder som består av, innehåller eller framställts av genetiskt modifierade organismer (GMO). 

Spår av godkänd GMO1 får endast förekomma i en proportion som inte överstiger 0,9 procent för varje enskild råvara under förutsättning att förekomsten är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig.

1Godkänd GMO avser GMO som godkänts i enlighet med direktiv 2001/18/EC och som finns i EU-kommissionens lista över GMO godkända för livsmedel. 

 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts