Start

Tuggbart och manipulerbart strömedel - griskött

Nivå: Basnivå

Om grisar har tillgång till strömedel av lämplig typ och i sådan mängd att deras sysselsättningsbehov tillgodoses minskar risken för svansbitning och ökar deras möjlighet att utföra sitt naturliga beteende. Exempel på lämpliga strömedel är halm, torv, spån, hö eller blandningar av dessa1. Upphandlande myndigheter som ställer krav på strömedel bidrar till att grisars sysselsättningsbehov tillgodoses och att deras möjligheter att bete sig naturligt ökar.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10439:1
Grupp:
Griskött