Start

Kravpaket nötkött Nationella livsmedelsstrategin

En livsmedelsstrategi för Sverige anger att: Den offentliga upphandlingen av livsmedel och måltidstjänster bör användas för att bättre styra mot och motsvara samhällets ambitioner och lagar inom djurskydd och miljö.1 Ett sätt för upphandlande organisationer att arbeta mot detta mål är genom att ställa krav i sin upphandling av livsmedel.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Kravpaket nötkött Nationella livsmedelsstrategin
Expandera rad för mer information
Operativa ingrepp med bedövning - nötkött och mjölkBasnivåTeknisk specifikation
Betesdrift och utevistelse - nötköttBasnivåTeknisk specifikation
Grovfoder till kalvar - nötkött och mjölkBasnivåTeknisk specifikation
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikation
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikation

Ladda ner valda kriterier