Start

Ekologisk vara - tillägg griskött

All ekologisk produktion säkerställer grisarnas möjligheter att gå ut, men utevistelsen kan ske på betongplatta. Foder ska till stor del produceras på den egna gården, vara utan GMO-inblandning samt vara odlat utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och mineralgödsel. Upphandlande myndigheter som använder hållbarhetskriteriet på avancerad nivå för ekologisk vara- tillägg griskött bidrar till att ytterligare åtgärder för djurvälfärd och miljöhänsyn genomförs, bland annat ges grisarna möjlighet att böka på betes-eller skogsmark.

KravID

10236:2

Nivå

Avancerad nivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Produkter av griskött ska vara producerade enligt Förordning 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter samt följande krav:

  • Grisar ska vara ute minst 4 sammanhängande månader på mark där de kan beta och böka.
  • Under tiden då grisar inte hålls på bete ska de ha tillgång till utevistelse och liggplats med djupströ inomhus.
  • Under den varma årstiden ska grisar ha tillgång till gyttjebad eller annan vattensvalka.
  • Smågrisar får avvänjas tidigast vid 49 dagars ålder, alternativt 40 dagars ålder vid grupphållning och omgångsuppfödning.