Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Ekologisk vara - tillägg griskött

Krav ID
10236:2
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Produkter av griskött ska vara producerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, samt följande krav:

  • Grisar ska vara ute minst 4 sammanhängande månader på mark där de kan beta och böka.
  • Under tiden då grisar inte hålls på bete ska de ha tillgång till utevistelse och liggplats med djupströ inomhus.
  • Under den varma årstiden ska grisar ha tillgång till gyttjebad eller annan vattensvalka.
  • Smågrisar får avvänjas tidigast vid 49 dagars ålder, alternativt 40 dagars ålder vid grupphållning och omgångsuppfödning.  
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts