Start

Nötkött

Det är stor variation i vilken miljö- och klimatpåverkan som produktionen av nötkött ger upphov till, beroende på hur och var produktionen sker. Upphandlande myndigheter som ställer krav på hållbarhetsaspekter i sin upphandling av produkter av nötkött kan bidra till en mer miljö- och klimatmässigt hållbar nötköttsproduktion med gott djurskydd.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Nötkött
Ladda nerBeskrivning
EU-ekologisk varaBasnivåTeknisk specifikation
Ekologisk vara - tillägg nötköttAvancerad nivåTeknisk specifikation
Information om råvarans ursprung - köttBasnivåTeknisk specifikation
Bedövning vid slakt - köttBasnivåTeknisk specifikation
Transport av djur till slaktBasnivåTeknisk specifikation
Utfodring vid uppstallning före slaktAvancerad nivåTeknisk specifikation
Operativa ingrepp med bedövning - nötkött och mjölkBasnivåTeknisk specifikation
Operativa ingrepp med bedövning och smärtlindring - nötkött och mjölkAvancerad nivåTeknisk specifikation
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikation
Betesdrift och utevistelse - nötköttBasnivåTeknisk specifikation
Naturbeteskött - Betesdrift på naturbetesmark - nötköttSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Grovfoder till kalvar - nötkött och mjölkBasnivåTeknisk specifikation
Minskad klimatpåverkan från produktionen - nötkött och mjölkAvancerad nivåTeknisk specifikation
Mer hållbart producerad fodersojaBasnivåTeknisk specifikation
Mer hållbart producerad palmolja i foderSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikation