Start

Ekologisk vara - tillägg nötkött

Ekologisk produktion av nötkött innebär bland annat att djuren ska vistas ute på bete i så stor utsträckning som möjligt. Foder ska till stor del produceras på den egna gården, vara utan GMO-innehåll samt vara odlat utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och mineralgödsel. Upphandlande myndigheter som använder hållbarhetskriteriet på avancerad nivå för ekologisk vara- tillägg nötkött bidrar även till att ytterligare åtgärder för djurvälfärd och miljöhänsyn genomförs.  

KravID

10235:2

Nivå

Avancerad nivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Produkter av nötkött ska vara producerade enligt förordning (EG) 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter samt följande krav:

  • Även ungtjurar ska hållas på bete.
  • Samtliga djur ska vistas ute minst 2 månader utöver den stadgade betesperioden på minst 60 dygn.
  • Djurhållaren arbetar i enlighet med en plan för förebyggande hälsoarbete och uppföljning med veterinär vid tecken på bristande djurhälsa. Förebyggande medicinering, med undantag för vaccinering, är inte tillåten.
  • Vid kastrering och avhorning ska djuren förutom bedövning ges smärtlindring.