Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Ekologisk vara - tillägg nötkött

Krav ID
10235:2
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Produkter av nötkött ska vara producerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter samt följande krav:

  • Även ungtjurar ska hållas på bete.
  • Samtliga djur ska vistas ute minst 2 månader utöver den stadgade betesperioden på minst 60 dygn.
  • Djurhållaren arbetar i enlighet med en plan för förebyggande hälsoarbete och uppföljning med veterinär vid tecken på bristande djurhälsa. Förebyggande medicinering, med undantag för vaccinering, är inte tillåten.
  • Vid kastrering och avhorning ska djuren förutom bedövning ges smärtlindring.
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts