Start

Transport av djur till slakt

Nivå: Basnivå

Djur som transporteras till slakt kan utsätts för fysiska och psykiska påfrestningar i olika grad. Vid långa transporter kan belastningen på djuren öka, därför är det viktigt att djurskyddet värnas och transporttiden hålls så kort som möjligt.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10762:1
Grupp:
Lamm- och fårkött