Start

Lösgående grisar

Nivå: Basnivå

Lösgående grisar har möjlighet att utföra fler naturliga beteenden än grisar vars rörelsefrihet är begränsad under långa perioder. Rörelsefriheten kan dock behöva begränsas tillfälligt vid utfodring, vård och behandling, eller när grisen uppvisar ett aggressivt beteende. Upphandlande myndigheter som ställer krav på lösgående grisar bidrar till att premiera produktion som ger grisar möjlighet att utföra fler naturliga beteenden genom lösdrift.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10437:1
Grupp:
Griskött