Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Operativa ingrepp med bedövning - kött och mjölk från lamm, får och get

Krav ID
10442:1
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Kött och mjölkprodukter ska komma från djur som varit bedövade vid samtliga operativa ingrepp, exempelvis vid kastrering och avhorning.  Avhorning med kemisk pasta eller kastrering med gummiring får inte förekomma.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts