Start

Kravpaket komjölk Nationella livsmedelsstrategin

En livsmedelsstrategi för Sverige anger att: Den offentliga upphandlingen av livsmedel och måltidstjänster bör användas för att bättre styra mot och motsvara samhällets ambitioner och lagar inom djurskydd och miljö.1 Ett sätt för upphandlande organisationer att arbeta mot detta mål är genom att ställa krav i sin upphandling av livsmedel.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Kravpaket komjölk Nationella livsmedelsstrategin
Ladda nerBeskrivning
Operativa ingrepp med bedövning - nötkött och mjölkBasnivåTeknisk specifikation
Betesdrift - mjölkBasnivåTeknisk specifikation
Grovfoder till kalvar - nötkött och mjölkBasnivåTeknisk specifikation
Hälsoövervakning och förebyggande djurhälsa - mjölkBasnivåTeknisk specifikation
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölkBasnivåTeknisk specifikation
Foder utan GMO-innehållSpjutspetsnivåTeknisk specifikation