Start

Schaktning och masshantering

Hållbarhetskraven kraven för hantering av byggmassor bidrar till att minska klimatpåverkan från byggsektorn och underlättar omställning till cirkulärekonomi de underlättar återanvändning av massor.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Schaktning och masshantering
Ladda nerBeskrivning
Massdispositionsplan för minskad klimat- och naturpåverkan projekteringBasnivåTeknisk specifikationUpphandling av projektering (masshantering)
Klimatberäkning av masshanteringAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorUpphandling av projektering (masshantering)
Masshantering för minskad klimat- och naturpåverkan – totalentreprenadBasnivåTeknisk specifikationUpphandling av totalentreprenad (masshantering)
Klimatberäkning av masshanteringAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorUpphandling av totalentreprenad (masshantering)
Digitala orderkvitton/följesedlarAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorUpphandling av totalentreprenad (masshantering)
Masshantering för minskad klimat- och naturpåverkan - utförandeentreprenadBasnivåTeknisk specifikationUpphandling av utförandeentreprenader (masshantering)
Klimatberäkning av masshanteringAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorUpphandling av utförandeentreprenader (masshantering)
Digitala orderkvitton/följesedlarAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorUpphandling av utförandeentreprenader (masshantering)