Start

Upphandling av totalentreprenad (masshantering)

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Upphandling av totalentreprenad (masshantering)
Ladda nerBeskrivning
Masshantering för minskad klimat- och naturpåverkan – totalentreprenadBasnivåTeknisk specifikation
Klimatberäkning av masshanteringAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Digitala orderkvitton/följesedlarAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor