Start

Digitala orderkvitton/följesedlar

Nivå: Avancerad nivå

Med digitala följesedlar och/eller orderkvitton får beställare möjlighet till tätare uppföljning och bättre inblick i produktionen. Den digitala informationen underlättar vid beräkning av klimatpåverkan för projekt, för att se var massorna transporteras samt att informationen kan användas för matchning mot leverantörsfaktura. 

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11500
Grupp:
Upphandling av totalentreprenad (masshantering)
Engelska:
Finns inte på engelska