Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Digitala orderkvitton/följesedlar

Krav ID
11500
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Särskilda kontraktsvillkor
Kravtext

Följande information ska minst redovisas digitalt: 

Huvudinformation:

• Kund

• Leverantör 

• Leverantörens ordernummer

• Fordons-ID

• Projekt-ID

Radinformation:

• Leveransdatum

• Lastningsställe

• Lossningsställe

• Artikelnamn (enligt återvinningsindustrierna, Sveriges Bergmaterialindustri eller liknande)

• Artikelnummer (återvinningsindustrierna, Sveriges Bergmaterialindustri eller liknande)

• Mängd

• Enhet

• (Vågsedelsnummer i de fall där mängden vägs)

 

Varje lass skall redovisas på separat rad med refererande vågkvittonummer om våg finns tillgänglig, annars anges total volym av massatypen på en rad. 

System för digitala följesedlar/orderkvitton som följer standarden BEAst NeC 3.0.1 eller motsvarande ska användas vid detta kontraktsvillkor.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts