Start

Klimatberäkning av masshantering

Nivå: Avancerad nivå

Detta krav syftar till att beräkna klimatpåverkan från masshantering. Beräkningarna bör användas för ställningstaganden i arbetet så de leder till minskad klimatpåverkan. Kravet ger förutsättningar att uppnå en god kvalitet på klimatberäkningarna. 

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11499
Grupp:
Upphandling av utförandeentreprenader (masshantering)
Engelska:
Finns inte på engelska