Start

Upphandling av utförandeentreprenader (masshantering)

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Upphandling av utförandeentreprenader (masshantering)
Ladda nerBeskrivning
Masshantering för minskad klimat- och naturpåverkan - utförandeentreprenadBasnivåTeknisk specifikation
Klimatberäkning av masshanteringAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Digitala orderkvitton/följesedlarAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor