Start

Massdispositionsplan för minskad klimat- och naturpåverkan projektering

Nivå: Basnivå

Bygg- och anläggningsprojekt innebär ofta att stora mängder schaktmassor i from av jordarter och berg behöver flyttas, vilket är både kostnads- och energikrävande. Störst effekt erhålls genom att tidigt designa, gestalta och planera för att undvika att stora mängder massor överhuvudtaget flyttas. Detta krav syftar till att öka kunskapen kring massbalansering och arbeta för minskad klimat- och naturpåverkan tidigt i aktuella arbetsområdet i projektet.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11496
Grupp:
Upphandling av projektering (masshantering)
Engelska:
Finns inte på engelska