Start

IT-utrustning

Livscykelanalyser visar att den största miljöbelastningen från IT-utrustning sker i produktionsfasen. Genom att ställa krav som främjar en lång livslängd bidrar offentlig upphandling till en mer hållbar användning av produkterna.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
IT-utrustning
Ladda nerBeskrivning
Kvaliteten på processen för renovering/återtillverkning (återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorIT-utrustning (alla produkttyper)
Produktgaranti (ny och återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorIT-utrustning (alla produkttyper)
Produktgaranti (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorIT-utrustning (alla produkttyper)
Tillgång till reservdelar (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorIT-utrustning (alla produkttyper)
Produktens robusthet (ny utrustning)BasnivåTeknisk specifikationIT-utrustning (alla produkttyper)
Funktion för säker dataradering (ny och återbrukad utrustning)Avancerad nivåTeknisk specifikationIT-utrustning (alla produkttyper)
Batteriets livslängd (ny utrustning)BasnivåTeknisk specifikationIT-utrustning (alla produkttyper)
Batteriets livslängd (ny utrustning)Avancerad nivåTeknisk specifikationIT-utrustning (alla produkttyper)
Information om batteriers hälsotillstånd (ny och återbrukad utrustning)BasnivåTeknisk specifikationIT-utrustning (alla produkttyper)
Programvara för batteriskydd (ny och återbrukad utrustning)BasnivåTeknisk specifikationIT-utrustning (alla produkttyper)
Skyddskal och skärmskydd (ny och återbrukad utrustning)BasnivåTeknisk specifikationIT-utrustning (alla produkttyper)
Standardiserad port (ny utrustning)BasnivåTeknisk specifikationIT-utrustning (alla produkttyper)
Standardiserad port för externt nätaggregat (ny utrustning)BasnivåTeknisk specifikationIT-utrustning (alla produkttyper)
Energiprestanda bildskärmar (ny utrustning)BasnivåTeknisk specifikationIT-utrustning (alla produkttyper)
Innehåll av särskilt farliga ämnen (ny och återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorIT-utrustning (alla produkttyper)
Rutiner för substitution av farliga ämnen i utrustningen (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorIT-utrustning (alla produkttyper)
Information om utrustningens klimatpåverkan (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorIT-utrustning (alla produkttyper)
Uthållighet för uppladdningsbart batteri för återbrukad utrustningBasnivåTeknisk specifikationBärbara datorer
Standardiserad port (ny utrustning)BasnivåTeknisk specifikationBärbara datorer
Programvara för batteriskydd (ny och återbrukad utrustning)BasnivåTeknisk specifikationBärbara datorer
Batteriets livslängd (ny utrustning)BasnivåTeknisk specifikationBärbara datorer
Produktens robusthet (ny utrustning)BasnivåTeknisk specifikationBärbara datorer
Produktgaranti (ny och återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorBärbara datorer
Information om utrustningens klimatpåverkan (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorBärbara datorer
Batteriets livslängd (ny utrustning)Avancerad nivåTeknisk specifikationBärbara datorer
Funktion för säker dataradering (ny och återbrukad utrustning)Avancerad nivåTeknisk specifikationBärbara datorer
Produktgaranti (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorBärbara datorer
Tillgång till reservdelar (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorBärbara datorer
Innehåll av särskilt farliga ämnen (ny och återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorBärbara datorer
Standardiserad port för externt nätaggregat (ny utrustning)BasnivåTeknisk specifikationBärbara datorer
Information om batteriers hälsotillstånd (ny och återbrukad utrustning)BasnivåTeknisk specifikationBärbara datorer
Kvaliteten på processen för renovering/återtillverkning (återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorBärbara datorer
Rutiner för substitution av farliga ämnen i utrustningen (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorBärbara datorer
Skyddskal och skärmskydd (ny och återbrukad utrustning)BasnivåTeknisk specifikationSmartmobiler och surfplattor
Standardiserad port för externt nätaggregat (ny utrustning)BasnivåTeknisk specifikationSmartmobiler och surfplattor
Uthållighet för uppladdningsbart batteri för återbrukad utrustningBasnivåTeknisk specifikationSmartmobiler och surfplattor
Programvara för batteriskydd (ny och återbrukad utrustning)BasnivåTeknisk specifikationSmartmobiler och surfplattor
Batteriets livslängd (ny utrustning)BasnivåTeknisk specifikationSmartmobiler och surfplattor
Produktens robusthet (ny utrustning)BasnivåTeknisk specifikationSmartmobiler och surfplattor
Batteriets livslängd (ny utrustning)Avancerad nivåTeknisk specifikationSmartmobiler och surfplattor
Produktgaranti (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorSmartmobiler och surfplattor
Information om batteriers hälsotillstånd (ny och återbrukad utrustning)BasnivåTeknisk specifikationSmartmobiler och surfplattor
Produktgaranti (ny och återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorSmartmobiler och surfplattor
Funktion för säker dataradering (ny och återbrukad utrustning)Avancerad nivåTeknisk specifikationSmartmobiler och surfplattor
Tillgång till reservdelar (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorSmartmobiler och surfplattor
Information om utrustningens klimatpåverkan (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorSmartmobiler och surfplattor
Rutiner för substitution av farliga ämnen i utrustningen (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorSmartmobiler och surfplattor
Innehåll av särskilt farliga ämnen (ny och återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorSmartmobiler och surfplattor
Kvaliteten på processen för renovering/återtillverkning (återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorSmartmobiler och surfplattor
Produktgaranti (ny och återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorBildskärmar
Energiprestanda bildskärmar (ny utrustning)BasnivåTeknisk specifikationBildskärmar
Information om utrustningens klimatpåverkan (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorBildskärmar
Produktgaranti (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorBildskärmar
Innehåll av särskilt farliga ämnen (ny och återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorBildskärmar
Kvaliteten på processen för renovering/återtillverkning (återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorBildskärmar
Rutiner för substitution av farliga ämnen i utrustningen (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorBildskärmar
Produktgaranti (ny och återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorStationära och allt-i-ett datorer
Produktgaranti (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorStationära och allt-i-ett datorer
Tillgång till reservdelar (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorStationära och allt-i-ett datorer
Funktion för säker dataradering (ny och återbrukad utrustning)Avancerad nivåTeknisk specifikationStationära och allt-i-ett datorer
Standardiserad port (ny utrustning)BasnivåTeknisk specifikationStationära och allt-i-ett datorer
Information om utrustningens klimatpåverkan (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorStationära och allt-i-ett datorer
Kvaliteten på processen för renovering/återtillverkning (återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorStationära och allt-i-ett datorer
Innehåll av särskilt farliga ämnen (ny och återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorStationära och allt-i-ett datorer
Rutiner för substitution av farliga ämnen i utrustningen (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorStationära och allt-i-ett datorer
Kvaliteten på processen för renovering/återtillverkning (återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorÅterbrukad eller återtillverkad IT-utrustning
Produktgaranti (ny och återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorÅterbrukad eller återtillverkad IT-utrustning
Uthållighet för uppladdningsbart batteri för återbrukad utrustningBasnivåTeknisk specifikationÅterbrukad eller återtillverkad IT-utrustning
Information om batteriers hälsotillstånd (ny och återbrukad utrustning)BasnivåTeknisk specifikationÅterbrukad eller återtillverkad IT-utrustning
Programvara för batteriskydd (ny och återbrukad utrustning)BasnivåTeknisk specifikationÅterbrukad eller återtillverkad IT-utrustning
Skyddskal och skärmskydd (ny och återbrukad utrustning)BasnivåTeknisk specifikationÅterbrukad eller återtillverkad IT-utrustning
Funktion för säker dataradering (ny och återbrukad utrustning)Avancerad nivåTeknisk specifikationÅterbrukad eller återtillverkad IT-utrustning
Innehåll av särskilt farliga ämnen (ny och återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorÅterbrukad eller återtillverkad IT-utrustning
Säker insamling, dataradering och uppgradering av IT-utrustningBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTjänster för återanvändning och återvinning av datorer och bildskärmar
Rapportering kring återanvändning och återvinning av utrustningenBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTjänster för återanvändning och återvinning av datorer och bildskärmar