Start

Produktgaranti (ny utrustning)

Nivå: Avancerad nivå

Syftet med villkoret är att främja förlängd livslängd hos utrustningen. Detta avancerade krav ställer krav på längre garantitid än basnivån (KravID 11184).

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11189:1
Grupp:
IT-utrustning (alla produkttyper)