Start

IT-utrustning (alla produkttyper)

Kriterierna innehåller krav som främjar förlängd livslängd hos IT-utrustning. Men också upphandling av återbrukade produkter och tjänster för återbruk av utrustning.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
IT-utrustning (alla produkttyper)
Ladda nerBeskrivning
Kvaliteten på processen för renovering/återtillverkning (återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Produktgaranti (ny och återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Produktgaranti (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Tillgång till reservdelar (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Produktens robusthet (ny utrustning)BasnivåTeknisk specifikation
Funktion för säker dataradering (ny och återbrukad utrustning)Avancerad nivåTeknisk specifikation
Batteriets livslängd (ny utrustning)BasnivåTeknisk specifikation
Batteriets livslängd (ny utrustning)Avancerad nivåTeknisk specifikation
Information om batteriers hälsotillstånd (ny och återbrukad utrustning)BasnivåTeknisk specifikation
Programvara för batteriskydd (ny och återbrukad utrustning)BasnivåTeknisk specifikation
Skyddskal och skärmskydd (ny och återbrukad utrustning)BasnivåTeknisk specifikation
Standardiserad port (ny utrustning)BasnivåTeknisk specifikation
Standardiserad port för externt nätaggregat (ny utrustning)BasnivåTeknisk specifikation
Energiprestanda bildskärmar (ny utrustning)BasnivåTeknisk specifikation
Innehåll av särskilt farliga ämnen (ny och återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Rutiner för substitution av farliga ämnen i utrustningen (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Information om utrustningens klimatpåverkan (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor