Start

Bärbara datorer

Kriteriegruppen omfattar krav som kan ställas på bärbara datorer, både nya och återbrukade, enligt kravets rubrik.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Bärbara datorer
Ladda nerBeskrivning
Uthållighet för uppladdningsbart batteri för återbrukad utrustningBasnivåTeknisk specifikation
Standardiserad port (ny utrustning)BasnivåTeknisk specifikation
Programvara för batteriskydd (ny och återbrukad utrustning)BasnivåTeknisk specifikation
Produktens robusthet (ny utrustning)BasnivåTeknisk specifikation
Produktgaranti (ny och återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Batteriets livslängd (ny utrustning)BasnivåTeknisk specifikation
Tillgång till reservdelar (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Information om utrustningens klimatpåverkan (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Funktion för säker dataradering (ny och återbrukad utrustning)Avancerad nivåTeknisk specifikation
Produktgaranti (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Batteriets livslängd (ny utrustning)Avancerad nivåTeknisk specifikation
Innehåll av särskilt farliga ämnen (ny och återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Standardiserad port för externt nätaggregat (ny utrustning)BasnivåTeknisk specifikation
Information om batteriers hälsotillstånd (ny och återbrukad utrustning)BasnivåTeknisk specifikation
Kvaliteten på processen för renovering/återtillverkning (återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Rutiner för substitution av farliga ämnen i utrustningen (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor