Start

Stationära och allt-i-ett datorer

Kriteriegruppen omfattar krav som kan ställas på stationära och allt-i-ettdatorer, både nya och återbrukade, enligt kravets rubrik.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Stationära och allt-i-ett datorer
Ladda nerBeskrivning
Produktgaranti (ny och återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Produktgaranti (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Tillgång till reservdelar (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Funktion för säker dataradering (ny och återbrukad utrustning)Avancerad nivåTeknisk specifikation
Standardiserad port (ny utrustning)BasnivåTeknisk specifikation
Information om utrustningens klimatpåverkan (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Kvaliteten på processen för renovering/återtillverkning (återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Innehåll av särskilt farliga ämnen (ny och återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Rutiner för substitution av farliga ämnen i utrustningen (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor