Start

Återbrukad eller återtillverkad IT-utrustning

Kriterierna kan användas för att ställa hållbarhetskrav på återbrukad eller återtillverkad utrustning.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Återbrukad eller återtillverkad IT-utrustning
Ladda nerBeskrivning
Kvaliteten på processen för renovering/återtillverkning (återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Produktgaranti (ny och återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Uthållighet för uppladdningsbart batteri för återbrukad utrustningBasnivåTeknisk specifikation
Information om batteriers hälsotillstånd (ny och återbrukad utrustning)BasnivåTeknisk specifikation
Programvara för batteriskydd (ny och återbrukad utrustning)BasnivåTeknisk specifikation
Skyddskal och skärmskydd (ny och återbrukad utrustning)BasnivåTeknisk specifikation
Funktion för säker dataradering (ny och återbrukad utrustning)Avancerad nivåTeknisk specifikation
Innehåll av särskilt farliga ämnen (ny och återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor