Start

Information om batteriers hälsotillstånd (ny och återbrukad utrustning)

Nivå: Basnivå

Information om batteriets hälsotillstånd är viktig information vid återanvändning av utrustningen. Genom att ställa detta krav främjas framtida cirkulär hantering av produkten.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11544
Grupp:
Återbrukad eller återtillverkad IT-utrustning