Start

Tjänster för återanvändning och återvinning av datorer och bildskärmar

En tjänst för omhändertagande och rekonditionering av uttjänt IT-utrustning kan upphandlas parallellt med eller i kombination med upphandling av ny IT-utrustning. Det finns flera leverantörer på marknaden som kan samla in och rekonditionera produkter av olika fabrikat samt ombesörja dataradering och korrekt behandling av insamlad utrustning. Huvuddelen av alla datorer kan säljas vidare och användas igen, i Sverige eller i andra länder.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Tjänster för återanvändning och återvinning av datorer och bildskärmar
Ladda nerBeskrivning
Säker insamling, dataradering och uppgradering av IT-utrustningBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Rapportering kring återanvändning och återvinning av utrustningenBasnivåSärskilda kontraktsvillkor