Start

Säker insamling, dataradering och uppgradering av IT-utrustning

Nivå: Basnivå

Syftet med kravet är att främja återbruk av sådan utrustning som organisationen inte längre har ett behov av.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11179:1
Grupp:
Tjänster för återanvändning och återvinning av datorer och bildskärmar