Start

Elektronik och IT-produkter

Elektronik och IT-produkter kännetecknas av en komplex och global leveranskedja med aktörer som samverkar över landsgränser. Spårbarheten i leveranskedjan, särskilt gällande utvinning av råvaror, kan ofta betecknas som mycket låg vilket bidrar till bedömningen av risknivåer. 

Riskbedömning över leveranskedjan
 Leveranskedjan
RåvaraBearbetningSluttillverkning
Riskområde
Mänskliga rättigheter

Hög

Hög

Hög

Arbetares rättigheter

Hög

Hög

Hög

Miljöskydd

Hög

Hög

Medelhög

Korruption

Hög

Hög

Hög

Mänskliga rättigheter Hög

Arbetares rättigheter Hög

Miljöskydd Hög

Korruption Hög

Så hanterar du riskerna

Det finns flera sätt att hantera risker i leveranskedjan före, under och efter en upphandling.

Läs mer om hur du kan hantera de identifierade riskerna i olika faser av inköpsprocessen