Start

Så påverkas offentlig upphandling av sanktionerna mot Ryssland och Belarus

Rysslands invasionskrig mot Ukraina har fått västvärlden att införa ett stort antal ingripande ekonomiska sanktioner mot Ryssland och även mot Belarus. Här beskriver vi dessa sanktioner och hur de påverkar den offentliga upphandlingen i Sverige.

Översikt över sanktionerna

Sanktionerna innebär förenklat och i korthet följande:

  • Offentliga kontrakt får inte tilldelas ryska företag från och med den 9 april 2022. Redan ingångna kontrakt med sådana företag får inte fullgöras från och med den 11 oktober 2022. Detta gäller även avrop från ramavtal – men inte ingående av själva ramavtalet.
  • Det finns ett förbud mot att köpa, importera och transportera vissa varor och tjänster från Ryssland och Belarus.
  • Betalningar får inte göras till vissa individer som räknas upp i förordningarna. Detta gäller även ersättningar inom ramen för kontrakt som ingåtts i upphandlingar.

Vad gäller samtliga sanktioner gäller att inga krav får beviljas i samband med avtal som träffas av sanktionerna, till exempel skadestånd. Det finns ett generellt förbud mot att avsiktligt vidta åtgärder som syftar till att kringgå sanktionerna. Överträdelser av sanktionerna är straffbelagda, men överträdelser ska inte medföra något ansvar om de vidtagits i god tro.

Bakgrund till EU:s sanktioner mot Ryssland och Belarus 

EU har antagit flera stora paket med restriktiva åtgärder (sanktioner) mot både Ryssland och Belarus. Sanktionerna är ett svar på Rysslands krig mot Ukraina, ett krig som aktivt stöds av Belarus.

Sanktionerna mot Ryssland syftar till att 

  • undergräva Kremls förmåga att finansiera kriget
  • påföra tydliga ekonomiska och politiska kostnader för de personer i Rysslands politiska elit som är ansvariga för invasionen 
  • minska landets ekonomiska bas. 

Mot bakgrund av Belarus stöd till den ryska invasionen har EU även antagit sanktioner mot Belarus.

Sanktionerna har genomförts genom EU-förordningar som är direkt tillämpliga i svensk nationell rätt. Sanktionsförordningarna har ändrats vid flera tillfällen. De uppdaterade (”konsoliderade”) versionerna av respektive förordning är dock inte de officiella rättsakterna, utan de består av de ursprungliga förordningarna samt alla efterkommande förordningar som ändrar i dessa. Överträdelser av förbud i någon av sanktionsförordningarna är straffbara enligt en särskild lag.

Tänk på att hålla dig uppdaterad

Notera att det både tillkommer sanktioner löpande och att det löpande listas ytterligare personer, organisationer och företag till förordningarna. Även kommissionen publicerar löpande vägledning kring sanktionerna. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad. Detta gäller i synnerhet vid upphandling av energi (kol, gas, olja och relaterade produkter), eftersom sanktionsförordningarna har ändrats vid flera tillfällen avseende sådana produkter sedan februari 2022.

Var finns mer information om sanktionerna?

Regeringen

På regeringens webbplats finns allmän information om sanktioner samt en sammanställning av sanktionerna mot Ryssland och Belarus med anledning av kriget i Ukraina. 

Regeringens information om sanktionerna

Kommerskollegium

För mer detaljerad information om sanktionerna hänvisar vi till Kommerskollegium som har ett särskilt uppdrag vad gäller dessa sanktioner.

Kommerskollegiums information om sanktionerna

EU-kommissionen

På kommissionens webbplats finns en översikt över de sanktioner som antagits till följd av Rysslands militära aggression mot Ukraina. Samma information går även att ta del av via EU:s webbaserade sanktionskarta som ger översiktlig information om gällande EU-sanktioner med länkar till bland annat lagtexter, rådsdokument och listningar på personer och enheter. Aktuella rättsakter finns även tillgängliga via EUR-Lex. EU-kommissionen har därutöver sammanställt ett större antal frågor och svar om sanktionerna som finns tillgängligt i ett dokument på deras webbplats.

EU-kommissionens information om sanktionerna

EU:s sanktionskarta

EU-kommissionens konsoliderade version av frågor och svar om sanktionerna (FAQ)

Ställ frågor om sanktionerna 

Frågeservice

Upphandlingsmyndighetens frågeservice ger dig stöd inom upphandlingens regelverk, praktik och hållbarhetsaspekter samt statsstöd. Du kan ställa dina frågor antingen via vår Frågeportal eller genom att ringa eller chatta med oss. 

Till Frågeportalen

Kommerskollegium

Kommerskollegium kan besvara generella frågor om sanktionerna och ansvarar i många fall för beslut om undantag från dessa.

Telefon: 08-690 49 20 
E-mail: registrator@kommerskollegium.se

Relaterat innehåll

Personer med packning på väg upp på tåg. Foto: Radek Procyk Mostphotos

På grund av det akuta läget i Ukraina väntas antalet asylsökande öka väsentligt i Sverige. Det kan innebära att upphandlingar och inköp behöver göras väldigt snabbt för att täcka de behov som då uppstår. Ta del av vårt stöd om upphandling i akuta situationer.

Infrastruktur med stora motorvägar som korsar varandra.

För att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet oavsett störning är vissa verksamheter viktigare än andra – de är samhällsviktiga. Vad behöver ni tänka på vid dessa upphandlingar?