Start

Importförbud av vissa varor och sammanhörande tjänster

Det är förbjudet att importera, köpa eller transportera bland annat järn- och stålprodukter som har sitt ursprung i eller har exporterats från Ryssland. Det är även förbjudet att tillhandahålla eller förmedla tjänster kopplade till dessa varor. Även i förhållande till Belarus gäller vissa importförbud.

Tänk på att hålla dig uppdaterad

Notera att det finns flera förordningar med sanktioner mot Ryssland och Belarus och att det löpande både tillkommer sanktioner och görs ändringar i de olika förordningarna. Även kommissionen publicerar löpande vägledning kring sanktionerna. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad. Detta gäller i synnerhet vid upphandling av energi (kol, gas, olja och relaterade produkter), eftersom sanktionsförordningarna har ändrats vid flera tillfällen avseende sådana produkter sedan februari 2022.

Gäller avtal som ingås av upphandlande organisationer 

Importförbuden gäller såväl avtal som ingås av upphandlande organisationer som avtal som ingås av andra aktörer. Detta oavsett om köp av sådana varor och tjänster även omfattas av några andra sanktioner. Förbuden gäller oavsett om upphandlingen gäller under eller över tröskelvärdena i upphandlingslagstiftningen.

Varor som berörs av importförbud från Ryssland

Det är förbjudet att importera, köpa eller transportera bland annat järn- och stålprodukter som har sitt ursprung i eller har exporterats från Ryssland. Det är även förbjudet att tillhandahålla eller förmedla tjänster kopplade till dessa varor. De varor som berörs av importförbudet finns förtecknade i bilagor till förordning 833/2014.

Exempel på varor som omfattas av importförbud:

 • järn- och stålprodukter, bland annat:
  • olika typer av plåt
  • armeringsjärn
  • rör
 • varor som genererar betydande intäkter för Ryssland, bland annat:
  • kaviar
  • olika typer av cement och varor av cement, betong eller konstgjord sten
  • kaliumklorid
  • olika typer av gödselmedel
  • däck av gummi
  • trä och varor av trä
  • massa av trä
  • flytglas, planglas, säkerhetsglas och behållare av glas
  • glasfiber
  • silver
  • bly
 • kol och andra fasta fossila bränslen
 • råolja och petroleumprodukter
 • guldsmycken och guld- och silversmedsvaror av guld.

Rådets förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

Notera att listan kan förändras och att det är viktigt att hålla sig uppdaterad. Mer information finns på Kommerskollegiums webbsida om sanktioner mot Ryssland.

När börjar förbuden att gälla?

Importförbuden träder i kraft vid olika tidpunkter för olika produkter. Datum för ikraftträdandet framgår av respektive bestämmelse i förordningen.

Varor som berörs av importförbud från Belarus

Även i förhållande till Belarus gäller importförbud för flera varor. Exempel på varor som omfattas av importförbud:

 • mineralprodukter och petroleumprodukter, bland annat
  • oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral (exkl. råolja)
  • petroleumgaser och andra gasformiga kolväten
  • vaselin, paraffin och mikrovax
 • kaliumkloridprodukter
  • kaliumklorid
  • olika typer av gödselmedel
 • träprodukter
 • cement och cementprodukter
 • järn- och stålprodukter
 • nya däck av gummi.

Rådets förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot president Lukasjenko och vissa tjänstemän i Vitryssland

Notera att listan kan förändras och att det är viktigt att hålla sig uppdaterad. Mer information om finns på Kommerskollegiums webbsida om sanktioner mot Belarus.