Start

Importförbud av vissa varor och sammanhörande tjänster

Det är förbjudet att importera, köpa eller transportera bland annat järn- och stålprodukter som har sitt ursprung i eller har exporterats från Ryssland. Det är även förbjudet att tillhandahålla eller förmedla tjänster kopplade till dessa varor. Även i förhållande till Belarus gäller vissa importförbud.

Gäller avtal som ingås av upphandlande organisationer 

Importförbuden gäller såväl avtal som ingås av upphandlande organisationer som avtal som ingås av andra aktörer. Detta oavsett om köp av sådana varor och tjänster även omfattas av några andra sanktioner. Förbuden gäller oavsett om upphandlingen gäller under eller över tröskelvärdena i upphandlingslagstiftningen.

Varor som berörs av importförbud från Ryssland

Det är förbjudet att importera, köpa eller transportera bland annat järn- och stålprodukter som har sitt ursprung i eller har exporterats från Ryssland. Det är även förbjudet att tillhandahålla eller förmedla tjänster kopplade till dessa varor. De varor som berörs av importförbud finns förtecknade i bilagor till förordning 833/2014. 

Konsoliderad (uppdaterad) version av Rådets förordning 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

Notera att listan kan förändras och att det är viktigt att hålla sig uppdaterad. Mer information finns på Kommerskollegiums webbsida om sanktioner mot Ryssland.

När börjar förbuden att gälla?

Importförbuden träder i kraft vid olika tidpunkter för olika produkter. Datum för ikraftträdandet framgår av respektive bestämmelse i förordningen.

Varor som berörs av importförbud från Belarus

Även i förhållande till Belarus gäller importförbud för flera varor. Från Belarus är det förbjudet att importera:

  • träprodukter 
  • cementprodukter 
  • järn- och stålprodukter
  • gummivaror 
  • mineralprodukter 
  • kaliumkloridprodukter.

Konsoliderad (uppdaterad) version av Rådets förordning 765/2006 om restriktiva åtgärder mot president Lukasjenko och vissa tjänstemän i Vitryssland

Notera att listan kan förändras och att det är viktigt att hålla sig uppdaterad. Mer information om finns på Kommerskollegiums webbsida om sanktioner mot Belarus.