Start

Bildskärmar

Kriteriegruppen omfattar krav som kan ställas på bildskärmar, både nya och återbrukade, enligt kravets rubrik.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Bildskärmar
Ladda nerBeskrivning
Produktgaranti (ny och återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Energiprestanda bildskärmar (ny utrustning)BasnivåTeknisk specifikation
Information om utrustningens klimatpåverkan (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Produktgaranti (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Innehåll av särskilt farliga ämnen (ny och återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Kvaliteten på processen för renovering/återtillverkning (återbrukad utrustning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Rutiner för substitution av farliga ämnen i utrustningen (ny utrustning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor