Start

Anläggningsbyggande

Uppdrag och entreprenader som rör vägar och gator, anläggnings- och markarbeten och dylikt.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Anläggningsbyggande
Ladda nerBeskrivning
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskravUpphandling av projektering, anläggningsprojekt
Projektering för minskad klimatpåverkan från större anläggningarBasnivåTeknisk specifikationUpphandling av projektering, anläggningsprojekt
Projektering för minskad klimatpåverkan från större anläggningarAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling av projektering, anläggningsprojekt
Projektering för minskad klimatpåverkan från större anläggningarSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling av projektering, anläggningsprojekt
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikationUpphandling av projektering, anläggningsprojekt
InnehållsdeklarationerBasnivåTeknisk specifikationUpphandling av projektering, anläggningsprojekt
System för bedömning, samt loggning av material, varor och kemiska produkterBasnivåTeknisk specifikationUpphandling av projektering, anläggningsprojekt
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperBasnivåTeknisk specifikationUpphandling av projektering, anläggningsprojekt
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling av projektering, anläggningsprojekt
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering av avstegBasnivåSärskilda kontraktsvillkorUpphandling av projektering, anläggningsprojekt
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorUpphandling av projektering, anläggningsprojekt
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskravUpphandling av totalentreprenad, anläggningsprojekt
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorUpphandling av totalentreprenad, anläggningsprojekt
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskravUpphandling av totalentreprenad, anläggningsprojekt
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskravUpphandling av totalentreprenad, anläggningsprojekt
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskravUpphandling av totalentreprenad, anläggningsprojekt
System för bedömning, samt loggning av material, varor och kemiska produkterBasnivåTeknisk specifikationUpphandling av totalentreprenad, anläggningsprojekt
Minskad klimatpåverkan av större anläggningsprojekt, vid totalentreprenadBasnivåTeknisk specifikationUpphandling av totalentreprenad, anläggningsprojekt
Minskad klimatpåverkan av större anläggningsprojekt, vid totalentreprenadAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling av totalentreprenad, anläggningsprojekt
Minskad klimatpåverkan av större anläggningsprojekt, vid totalentreprenadSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling av totalentreprenad, anläggningsprojekt
Säkerställ klimatkrav i betonghanteringBasnivåSärskilda kontraktsvillkorUpphandling av totalentreprenad, anläggningsprojekt
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikationUpphandling av totalentreprenad, anläggningsprojekt
InnehållsdeklarationerBasnivåTeknisk specifikationUpphandling av totalentreprenad, anläggningsprojekt
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperBasnivåTeknisk specifikationUpphandling av totalentreprenad, anläggningsprojekt
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling av totalentreprenad, anläggningsprojekt
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering av avstegBasnivåSärskilda kontraktsvillkorUpphandling av totalentreprenad, anläggningsprojekt
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskravUpphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskravUpphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt
System för bedömning, samt loggning av material, varor och kemiska produkterBasnivåTeknisk specifikationUpphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt
Miljösamordnare vid utförarentreprenaderBasnivåKvalificeringskravUpphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt
InnehållsdeklarationerBasnivåTeknisk specifikationUpphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt
Miljöronder vid utförandeentreprenaderBasnivåTeknisk specifikationUpphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskravUpphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt
Krav på minskad klimatpåverkan vid utförandeentreprenad av anläggningsprojektBasnivåTeknisk specifikationUpphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt
Krav på minskad klimatpåverkan vid utförandeentreprenad av anläggningsprojektAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt
Krav på minskad klimatpåverkan vid utförandeentreprenad av anläggningsprojektSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikationUpphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt
Säkerställ klimatkrav i betonghanteringBasnivåSärskilda kontraktsvillkorUpphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskravUpphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt
Objektsanpassad miljöinformation vid utförarentreprenaderAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorUpphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperBasnivåTeknisk specifikationUpphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering av avstegBasnivåSärskilda kontraktsvillkorUpphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorUpphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt