Start

Krav på minskad klimatpåverkan vid utförandeentreprenad av anläggningsprojekt

Nivå: Avancerad nivå. Finns även som Basnivå och Spjutspetsnivå

Detta krav syftar till att minskning av klimatpåverkan från produktionen (byggandet) av anläggningar. Minskad klimatpåverkan ska ske genom aktiva val och åtgärder och resultatet ska beräknas. Kravet ger förutsättningar för tillräcklig kvalité, på klimatarbetet och klimatberäkningarna. För att uppnå minskad klimatbelastning kan föreliggande upphandlingskrav ställas. Observera att kravet inte kräver klimatberäkningar vid anbudslämning utan först under kontraktstiden.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11430
Grupp:
Upphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt
Engelska:
Finns inte på engelska