Start

Upphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Upphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt
Ladda nerBeskrivning
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskrav
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskrav
Miljösamordnare vid utförarentreprenaderBasnivåKvalificeringskrav
Miljöronder vid utförandeentreprenaderBasnivåTeknisk specifikation
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskrav
Krav på minskad klimatpåverkan vid utförandeentreprenad av anläggningsprojektBasnivåTeknisk specifikation
Krav på minskad klimatpåverkan vid utförandeentreprenad av anläggningsprojektAvancerad nivåTeknisk specifikation
Krav på minskad klimatpåverkan vid utförandeentreprenad av anläggningsprojektSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikation
Säkerställ klimatkrav i betonghanteringBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskrav
Säkerställande av underentreprenörer med flerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Objektsanpassad miljöinformation vid utförarentreprenaderAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Styrning av materialvalBasnivåTeknisk specifikation
Styrning av materialvalBasnivåTeknisk specifikation
Styrning av materialvalAvancerad nivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)BasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)Avancerad nivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering avvikelserBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Plan inför överlämning, information om materialvalBasnivåTeknisk specifikation