Start

Miljöronder vid utförandeentreprenader

Nivå: Basnivå

Miljöronder är miljösamordnarens och andra funktioners verktyg för att se till att miljökrav och miljöaspekter inte försvinner under byggprocessen.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10920:1
Grupp:
Upphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt
Engelska:
Finns inte på engelska