Start

Objektsanpassad miljöinformation vid utförarentreprenader

Nivå: Avancerad nivå

För entreprenader där beställaren har högt ställda krav på energieffektivitet, fuktsäkerhet och materialval så innebär krav på att entreprenören ska informera platsorganisationen och de som utför arbete, högre säkerhet på att kraven kan mötas och att antal fel minskar. 

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
10921:1
Grupp:
Upphandling av utförandeentreprenader, anläggningsprojekt
Engelska:
Finns inte på engelska