Start

Minskad klimatpåverkan av större anläggningsprojekt, vid totalentreprenad

Nivå: Avancerad nivå. Finns även som Basnivå och Spjutspetsnivå

Detta krav syftar till att minskning av klimatpåverkan från de anläggningar som ska byggas, både i projektering och produktion, beaktas. Minskad klimatpåverkan ska ske genom aktiva val och åtgärder och resultatet ska beräknas. Kravet ger förutsättningar för tillräcklig kvalitet, på klimatarbetet och klimatberäkningarna, för att åstadkomma sådan minskad påverkan. För att uppnå minskad klimatbelastning kan föreliggande upphandlingskrav ställas. Observera att kravet inte kräver klimatberäkningar vid anbudslämning utan först under kontraktstiden.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11411
Grupp:
Upphandling av totalentreprenad, anläggningsprojekt
Engelska:
Finns inte på engelska