Start

Upphandling av totalentreprenad, anläggningsprojekt

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Upphandling av totalentreprenad, anläggningsprojekt
Ladda nerBeskrivning
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskrav
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskrav
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskrav
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskrav
System för bedömning, samt loggning av material, varor och kemiska produkterBasnivåTeknisk specifikation
Minskad klimatpåverkan av större anläggningsprojekt, vid totalentreprenadBasnivåTeknisk specifikation
Minskad klimatpåverkan av större anläggningsprojekt, vid totalentreprenadAvancerad nivåTeknisk specifikation
Minskad klimatpåverkan av större anläggningsprojekt, vid totalentreprenadSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Säkerställ klimatkrav i betonghanteringBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikation
InnehållsdeklarationerBasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperBasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperAvancerad nivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering av avstegBasnivåSärskilda kontraktsvillkor