Start

Upphandling av totalentreprenad, anläggningsprojekt

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Upphandling av totalentreprenad, anläggningsprojekt
Ladda nerBeskrivning
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskrav
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskrav
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskrav
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskrav
Minskad klimatpåverkan av större anläggningsprojekt, vid totalentreprenadBasnivåTeknisk specifikation
Minskad klimatpåverkan av större anläggningsprojekt, vid totalentreprenadAvancerad nivåTeknisk specifikation
Minskad klimatpåverkan av större anläggningsprojekt, vid totalentreprenadSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Säkerställ klimatkrav i betonghanteringBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikation
Säkerställande av underentreprenörer med flerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Styrning av materialvalBasnivåTeknisk specifikation
Styrning av materialvalBasnivåTeknisk specifikation
Styrning av materialvalAvancerad nivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)BasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)Avancerad nivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering avvikelserBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Plan inför överlämning, information om materialvalBasnivåTeknisk specifikation