Start

Upphandling av projektering, anläggningsprojekt

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Upphandling av projektering, anläggningsprojekt
Ladda nerBeskrivning
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskrav
Projektering för minskad klimatpåverkan från större anläggningarBasnivåTeknisk specifikation
Projektering för minskad klimatpåverkan från större anläggningarAvancerad nivåTeknisk specifikation
Projektering för minskad klimatpåverkan från större anläggningarSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikation