Start

Upphandling av projektering, anläggningsprojekt

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Upphandling av projektering, anläggningsprojekt
Ladda nerBeskrivning
Kompetens klimatansvarigBasnivåKvalificeringskrav
Projektering för minskad klimatpåverkan från större anläggningarBasnivåTeknisk specifikation
Projektering för minskad klimatpåverkan från större anläggningarAvancerad nivåTeknisk specifikation
Projektering för minskad klimatpåverkan från större anläggningarSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Handlingsplan/projekteringsbeskrivning minskad klimatpåverkanBasnivåTeknisk specifikation
InnehållsdeklarationerBasnivåTeknisk specifikation
System för bedömning, samt loggning av material, varor och kemiska produkterBasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperBasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperAvancerad nivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering av avstegBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor