Start

Projektering för minskad klimatpåverkan från större anläggningar

Nivå: Spjutspetsnivå. Finns även som Basnivå och Avancerad nivå

Detta krav syftar till att minskning av klimatpåverkan från de anläggningar som ska byggas beaktas och beräknas redan i projekteringen. Minskad klimatpåverkan ska ske genom aktiva val och åtgärder och resultatet ska beräknas. Kravet ger förutsättningar för tillräcklig kvalitet, på klimatarbetet och klimatberäkningarna i projekteringsuppdrag. För att uppnå minskad klimatbelastning bör föreliggande upphandlingskrav ställas. Observera att kravet inte kräver klimatberäkningar vid anbudslämning utan först under kontraktstiden.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11413
Grupp:
Upphandling av projektering, anläggningsprojekt
Engelska:
Finns inte på engelska