Start

Textil

Textil- och modeindustrin är en av världens mest resursintensiva och mest förorenande branscher. Vi har tagit fram ett webbstöd (se nedan under introduktion om textil) om textiliers miljöpåverkan och möjligheter att påverka genom att öka textiliers livslängd och de beslut som fattas innan upphandlingsdokument utformas.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Textil
Ladda nerBeskrivning
Reningsverk i produktionenBasnivåTeknisk specifikationSamtliga textilier
Avloppsrening i produktionenAvancerad nivåTeknisk specifikationSamtliga textilier
Återanvändning av textilBasnivåSärskilda kontraktsvillkorSamtliga textilier
Materialåtervinning av textilBasnivåSärskilda kontraktsvillkorSamtliga textilier
Rutiner för kvalitetssäkringBasnivåKvalificeringskravSamtliga textilier
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorSamtliga textilier
Färgämnen och pigmentBasnivåTeknisk specifikationSamtliga textilier
FormaldehydBasnivåTeknisk specifikationSamtliga textilier
FormaldehydAvancerad nivåTeknisk specifikationSamtliga textilier
Mjukgörare i beläggningar/ytskikt och tryckBasnivåTeknisk specifikationSamtliga textilier
Begränsning av biocider (antimikrobiell funktion)BasnivåTeknisk specifikationSamtliga textilier
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorSamtliga textilier
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorSamtliga textilier
Flamskyddsmedel i textilier där flamskyddande funktion efterfrågasBasnivåTeknisk specifikationTillägg för textil med specialfunktioner
Vattenavvisande eller vattentät funktion i textilier där sådan funktion efterfrågasBasnivåTeknisk specifikationTillägg för textil med specialfunktioner
Smuts och oljeavvisande funktion i textilier där sådan funktion efterfrågasAvancerad nivåTeknisk specifikationTillägg för textil med specialfunktioner