Start

Textil

Produktionen av textil har den största miljöpåverkan. Miljöpåverkan kan minskas genom att ställa krav vid upphandling som gynnar förlängd livslängd. Beslut som fattas innan utformning av upphandlingsdokumenten kan ha stor påverkan för om en textil kan återanvändas eller återvinnas. Ett webbstöd finns framtaget (se under introduktion) för att visa på vägar till ökad livslängd.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Textil
Ladda nerBeskrivning
Reningsverk i produktionenBasnivåTeknisk specifikationSamtliga textilier
Avloppsrening i produktionenAvancerad nivåTeknisk specifikationSamtliga textilier
Återanvändning av textilBasnivåSärskilda kontraktsvillkorSamtliga textilier
Materialåtervinning av textilBasnivåSärskilda kontraktsvillkorSamtliga textilier
Rutiner för kvalitetssäkringBasnivåKvalificeringskravSamtliga textilier
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorSamtliga textilier
Färgämnen och pigmentBasnivåTeknisk specifikationSamtliga textilier
FormaldehydBasnivåTeknisk specifikationSamtliga textilier
FormaldehydAvancerad nivåTeknisk specifikationSamtliga textilier
Mjukgörare i beläggningar/ytskikt och tryckBasnivåTeknisk specifikationSamtliga textilier
Begränsning av biocider (antimikrobiell funktion)BasnivåTeknisk specifikationSamtliga textilier
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorSamtliga textilier
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorSamtliga textilier
Vattenavvisande eller vattentät funktion i textilier där sådan funktion efterfrågasBasnivåTeknisk specifikationTillägg för textil med specialfunktioner
Flamskyddsmedel i textilier där flamskyddande funktion efterfrågasBasnivåTeknisk specifikationTillägg för textil med specialfunktioner