Startsida

Tillägg för textil med specialfunktioner

Textil- och modeindustrin är en av världens mest resursintensiva och mest förorenande branscher. Vi har tagit fram ett webbstöd (se nedan under introduktion om Tillägg för textilier med specialfunktion) om textiliers miljöpåverkan och möjligheter att påverka genom att öka textiliers livslängd och de beslut som fattas innan upphandlingsdokument utformas.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Tillägg för textil med specialfunktioner
Expandera rad för mer information
Vattenavvisande eller vattentät funktion i textilier där sådan funktion efterfrågasBasnivåTeknisk specifikation
Flamskyddsmedel i textilier där flamskyddande funktion efterfrågasBasnivåTeknisk specifikation
Smuts och oljeavvisande funktion i textilier där sådan funktion efterfrågasAvancerad nivåTeknisk specifikation

Ladda ner valda kriterier