Startsida

Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor

Upphandlande myndigheter och enheter är i vissa fall skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om det är behövligt. Att det är behövligt innebär att det finns en risk för oskäliga arbetsvillkor vid utförandet av kontraktet. Om arbetet utförs i länder där svensk rätt inte är tillämplig ska villkor fastställas enligt ILO:s kärnkonventioner.

Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor
Expandera rad för mer information
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorArbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorHållbara leveranskedjor

Ladda ner valda kriterier