Start

Hållbara leveranskedjor

Villkoren på avancerad nivå om hållbara leveranskedjor bygger på Global Compacts tio principer. Villkoren har delats in i huvudområdena mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och anti-korruption, som tillsammans utgör hållbara leveranskedjor. Villkoren omfattar:

Filtrering

Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Hållbara leveranskedjor
Ladda nerBeskrivning
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor