Startsida

Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner

Kontraktsvillkoren på basnivå omfattar arbetares rättigheter enligt ILO:s kärnkonventioner, och motsvarar de villkor som upphandlande myndigheter är skyldiga att inkludera i sina upphandlingar i vissa fall (17 kap. 4 § LOU, 16 kap. 4 § LUF och 14 kap. 4 § LUK).

Filtrering

Agenda 2030
Nivå
Typ
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner
Expandera rad för mer information
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor

Ladda ner valda kriterier